Privacy verklaring


Bij het ontwerp van deze site is uitgebreid aandacht besteed aan uw privacy, uw veiligheid en uw comfort.

Wij zullen uw naam of uw persoonlijke informatie niet verhuren of verkopen aan derden.

U kunt op onze sites informatie opslaan zodat u bij een volgend bezoek aan die site uw gegevens niet opnieuw
hoeft in te voeren.

Als u een geregistreerde account bent of persoonlijke informatie ingevoerd hebt zoals een e-mailadres, dan
kunnen wij u via e-mail nu en dan op de hoogte brengen van speciale aanbiedingen. Als u dergelijke informatie
liever niet ontvangt, dan kunt u dit specificeren in uw accountgegevens.

Andere sites (naast www.kmrgroup.nl) waaraan deze site gekoppeld is, voeren een gelijkwaardig beleid. U dient
echter hun beleidsverklaringen te controleren voordat u verdere persoonlijke informatie verstrekt op hun site.
Andere wederverkopers die vermeld zijn in onze opzoeksystemen kunnen websites hebben waarvoor andere
beleidslijnen gelden dan de onze. Controleer altijd zorgvuldig hun beleidsverklaringen voordat u persoonlijke
informatie verstrekt.

Wij kunnen mogelijk statistische of demografische informatie uitwisselen met onze marketingpartners,
adverteerders of andere derden. De informatie heeft de vorm van statistieken of aankoopdemografische gegevens
en wordt nooit in verband gebracht met een individuele persoon. Als u eventuele onjuistheden opmerkt in uw
accountinformatie of uw persoonlijke informatie, dan voeren wij met plezier de vereiste wijzigingen door.

Aangezien de aanbiedingen en de technologieën veranderen, behouden wij ons het recht voor om onze
beleidslijnen te allen tijde naar eigen goeddunken te veranderen, te wijzigen, uit te breiden of te beperken. Als de
beleidslijnen aanzienlijk veranderen, dan brengen wij onze klanten individueel op de hoogte via e-mail en bieden
wij hen de kans om hun accountgegevens te verwijderen of te wijzigen. Raadpleeg regelmatig deze informatie
om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Stuur ons gerust uw commentaar.